Угода користувача

Під час реєстрації та оформлення замовлення в Інтернет-магазині «Суші «Ролька» користувач добровільно дає власникам інтернет магазину «Суші «Ролька» - ФОП Бучківський Володимир Петрович згоду на обробку своїх персональних даних, а саме: прізвища, ім’я, по батькові, адреса (область, район та населений пункт, вулиця, номер будинку, квартира, поштовий індекс); номери телефонів (номери домашнього і мобільного телефонів), адреса електронної пошти. 

Під час реєстрації та оформлення замовлення в Інтернет-магазині «Суші «Ролька» користувач дає дозвіл на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення, блокування та знищення своїх персональних даних.

Користувачу повідомлено, що обробка його персональних даних здійснюється з метою: формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів у Інтернет-магазині «Суші «Ролька»; розповсюдження новин, повідомлень, реклами про будь-які заходи, товари, послуги що відбуваються, надаються, реалізуються в Інтернет-магазині «Квадрат Суші» та/або партнерів Інтернет-магазину «Суші «Ролька» за вибором Володілець та/або Розпорядника персональних даних; проведення статистичних та/або оцінювальних досліджень щодо ефективності роботи Інтернет-магазину «Суші «Ролька».

Користувачу повідомлено, що Володілець персональних даних є ФОП Бучківський Володимир Петрович, місцезнаходження: м. Львів, вул. 4-та Білогорська, 4.

Користувачу повідомлено, що при обробці моїх персональних даних Володілець здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій.

Обробка персональних даних Володільцем здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних, за винятком таких випадків: 
- у разі знеособлення персональних даних; 
- у випадку загальнодоступності персональних даних і при дотриманні встановлених вимог до забезпечення безпеки персональних даних, вимог до матеріальних носіїв біометричних персональних даних і технологій зберігання таких даних поза інформаційними системами персональних даних відповідно до чинного законодавства України.

Користувачу повідомлено про те, що у будь-який момент часу, письмово звернувшись до Володільця, він має право звернутися з проханням про надання додаткової інформації щодо зберігання і обробки персональних даних або ж вимагати внесення будь-яких необхідних змін до персональних даних для їх уточнення.

Я погоджуюсь, що Володілець персональних даних може доручити обробку персональних даних Розпоряднику без попереднього повідомлення та без узгодження зі мною. Я також погоджуюсь, що Володілець та/або Розпорядник персональних даних може передати мої персональні дані третім особам, в тому числі контрагентам Володільця та/або Розпорядника бази даних як безкоштовно, так і за плату.

Користувач погоджується, що у випадку передання його персональних даних третім особам за плату він не буде претендувати на будь-яку винагороду або іншого виду компенсацію.

Вказана згода надана з врахуванням вимог ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії.

Користувач підтверджує, що отримав повідомлення про Володільця персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних, а також відомості про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» для виконання мети Володільця та про можливість передачі наданих персональних даних третім особам на розсуд Володільця та/або Розпорядника бази даних.

Під час реєстрації та оформлення замовлення в Інтернет-магазині «Суші «Ролька» Користувач підтверджує, що йому повідомлено та зрозуміло зміст його прав, як суб’єкта персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних».